POLAND PUBLIC TRANSPORT - SZCZECIN


COORDINATOR - ZDiTM

ZDiTM  Roads and Transport authority for Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.


TRAMS

Tramwaje Szczecińskie  Operator of trams in Szczecin.


BUSES

SPAK  SPA”Klonowica” - one of the companies formed in 1999 when the municipal company was split into three.

SPAD  SPA”Dabie” - the second company is based across the river in Dabie.

SPPK  Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - the third company links Szczecin with the town of Police to the north.


TRANSPORT MUSEUM

Szczecin Transport Museum  Situated in a former tram depot, the transport museum is open all year and highly recommended. Easily accessible by tram.


ENTHUSIAST WEBSITES

A comprehensive enthusiast site is Komunikacja Miejska Szczecin (www.mkm.szczecin.pl), which includes regular news, fleet details, and a history of each route.

STMKM (Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej) has some interesting historical items, whilst mareczek.szczecin.pl has extensive fleet information about Szczecin trams and wilczekkk.republika.pl has a detailed history of trams produced by Konstal.


Page last updated July 2014